Novoroční zvyky, tradice a historie

6 min. čtení

Novoroční zvyky jsou součástí naší kultury a historie. Každý rok, když se blíží konec starého a začátek nového roku, lidé se snaží dodržovat různé tradice a pověry, které mají zajistit štěstí, zdraví, lásku a hojnost. V tomto článku se podíváme na některé z nejznámějších a nejzajímavějších novoročních zvyků v Česku.

Čočka a žádná drůbež

Jedním z nejrozšířenějších novoročních zvyků je jíst čočku, která má přinést bohatství a štěstí. Čočka má totiž podobu mincí a navíc se při vaření zvětšuje. Lidé věří, že pokud sní čočku na Nový rok, budou mít peníze po celý rok. Někteří dokonce tvrdí, že po snědení čočky se jim peníze rozmnoží. Proto se často podává čočková polévka nebo salát.

čočka

Naopak se vyhýbá jídlu z drůbeže, ryby nebo zajíce. Tyto zvířata by totiž mohla odnést štěstí, protože drůbež létá, ryba plave a zajíc běhá. Místo toho se doporučuje jíst vepřové maso, které je symbolem síly a plodnosti, nebo zelí, které je znamením dlouhého života.

Novoroční předsevzetí

Dalším oblíbeným novoročním zvykem je dávat si novoroční předsevzetí, která mají zlepšit kvalitu života. Tento zvyk má hluboké kořeny, sahá až do 16. století. Nový rok symbolizuje nový začátek a možnost zkusit vše dělat lépe, nebo rovnou od znova. Lidé si tak zvykli dávat novoroční předsevzetí, která se týkají jejich osobního rozvoje, zdraví, vztahů nebo kariéry. Mezi nejčastější novoroční předsevzetí patří například zhubnout, přestat kouřit, cvičit, cestovat, šetřit nebo se učit nové věci.

Koleda a věštění

Novoroční den byl také dnem, kdy se chodilo koledovat. Tento zvyk se netýkal pouze dětí, ale také kněží, kominíků nebo tří králů. Koledníci chodili od domu k domu a přáli lidem štěstí, zdraví a hojnost. Za to dostávali drobné dary, jako peníze, sladkosti, ovoce nebo alkohol. Koleda byla také spojena s věštěním. Lidé se snažili uhádnout, co je čeká v novém roce, podle toho, kdo jako první přišel na návštěvu. Dítě znamenalo lásku, mladý hoch štěstí a stařena hádky. Věštilo se také podle počasí, snu nebo pečení koláčků.

Novoroční koleda na vesnici je starý lidový zvyk, který se dodržuje hlavně na Moravě a ve Slezsku. Koledníci jsou obvykle skupina mladých mužů, kteří se převlékají za různé postavy, jako je například medvěd, koza, smrtka, anděl, čert, král, žid, cikán, voják nebo doktor. Každá postava má svou roli a rekvizity. Koledníci chodí od domu k domu a předvádějí krátké scénky, zpívají písně a přejí lidem štěstí, zdraví a hojnost v novém roce. Za to dostávají drobné dary, jako peníze, sladkosti, ovoce nebo alkohol. Koledníci například zkoušejí, zda je hospodyně plodná, tím že jí podstrkují pod zástěru například větvičku. Nebo se také věští, zda-li bude dobrá úroda, tím že se hází do stodoly hrst slámy.

Koleda je tak zábavnou a barevnou tradicí, která oživuje novoroční den na venkově.

Nový rok u nás?

Novoroční zvyky a tradice v České republice jsou ovlivněny historií, kulturou a náboženstvím. Některé z nich se dodržují dodnes, jiné už upadly v zapomnění. Zde je několik zajímavých informací o tom, jak vznikly a co znamenají.

Nový rok byl původně spojován se zimním slunovratem, kdy se slunce začínalo vracet a přinášet světlo a teplo. Tento den byl považován za nový začátek a možnost zlepšit svůj život.

Jak to vlastně bylo s kalendářem?

Podle starého římského kalendáře byl počátkem roku 1. březen, kdy nastupovali noví konzulové. Později se to změnilo na 1. leden, když to přijal Julius Caesar a upravil kalendář podle slunečního roku. Tento kalendář se nazývá juliánský a platil až do 16. století, kdy ho reformoval papež Řehoř XIII. na gregoriánský.
V Česku se dlouho neoslavoval 1. leden jako Nový rok, ale spíše 25. prosinec, kdy se slavilo narození Ježíše Krista, nebo 25. březen, kdy se podle legendy stvořil svět. Teprve od 17. století se začal prosazovat 1. leden jako občanský Nový rok.

Novoroční zvyky jsou zajímavou součástí naší kultury, která odráží naše přání, naděje a strachy. I když některé z nich mohou působit jako pověry, mají svůj původ a smysl. Dodržováním novoročních zvyků si tak udržujeme spojení s naší historií a tradicí, a zároveň si vytváříme prostor pro nové možnosti a změny.

Přejeme vám šťastný a úspěšný nový rok!

Zdroj: Wiki, Novinky, Lidové zvyky pranostiky, Rok na vesnici, Pexels

Petr Pavelka https://www.krizovatkachuti.cz/author/redakce2

redaktor, fotograf, web admin, SEO optimalizátor, recenzent, gurmán a degustátor :)

moto: "život bez pití a dobrého jídla nemůže být nikdy dokonalý"

Mohlo by se vám také líbit

Více článků od autora